Forslag til udvikling af Lyngbyvejskvarteret

Generalforsamlingen for husejerforeningen nærmer sig, (datoen er 24/5). I bestyrelsen begynder vi at have forslag og papirer klar, som vil gå til afstemning. Vi vil gerne dele nogle af disse forslag, der omhandler kvarteret udvikling. Det bliver gjort her og på kvarterets facebook gruppe. Det er ikke nødvendigvis de helt færdige formuleringer. For det er papirerne i indkaldelsen, der tæller. Men formuleringerne er tæt nok på, til at vi finder det relevant at dele dem med kvarteret, så forslagene kan diskuteres på gaderne, over hækkene og mellem køkkenbordene.
 
Her er indledningen. Forslagene i deres fulde længde kan læses via linket nedenfor.
 
Før generalforsamlingen i 2017 overtog Københavns Kommune vedligeholdelsen af kvarterets interne veje. Dermed blev foreningens konto til vedligeholdelse af disse veje gjort overflødig. På sidste generalforsamling foreslog den daværende bestyrelse, at pengene fra kontoen skulle anvendes til projekter til gavn for hele kvarteret, f.eks. flere grønne tiltag, bedre udearealer for børn, supplement til Klimaprojektet. Dette forslag blev vedtaget med 41 stemmer for og 3 imod med en hensigtserklæring om, at pengene fra Vejkontoen ikke spredes ud på små projekter, men øremærkes større projekter, som er til gavn for hele kvarteret.

Den siddende bestyrelse har arbejdet videre ud fra dette mandat. Vi har søgt en åben arbejdsform, hvor beboere har mulighed for at komme til orde. Vi har været i dialog med flere eksterne parter. Vi har haft workshops, som alle beboere er blevet inviteret til. Denne åbne arbejdsform vil vi fortsætte, særligt med henblik på at udvikle projekterne i dialog med de naboer, der bor i umiddelbar nærhed til forandringerne.

De følgende syv afstemningspunkter er udsprunget fra denne proces.
1. Retningslinjer for kvarterets udvikling
2. Forskønnelse og forgrønnelse af kvarteret
3. Udvikling af pladsen for enden af F.F. Ulriks Gade
4. Udvikling af plan for trafiksanering
5. Forsøgsordning: Midlertidig park på F.F. Ulriks Gade
6. Udvikling af legegaden i Rudolph Berghs Gade
7. Legeplads på hjørnet af Studsgaardsgade og Borthisgade
 
Læs mere om forslagene.
 
Forslagene er også delt på kvarterets Facebook-gruppe, hvor der er mulighed for at spørge ind til de enkelte forslag: Lyngbyvejskvarteret på Facebook