Nyt fra bestyrelsen

Servitutudviklingsudvalget - oktober 2019

Servitutudviklingsudvalget består af Dorothea Rose, Klaus Bech, Rene Jørgensen, Per Vagn Jensen (formand) og Peter Bogh. Udvalget har med baggrund i kommissoriet haft møder med tre arkitektfirmaer, der alle kom med gode oplæg. To af firmaernes tilbud overskred den af generalforsamlingen fastsatte beløbsgrænse. Udvalget har valgt at fortsætte med Dissing+Weitling, der udover at ligge indenfor beløbsrammen, kom med et godt oplæg som passer fint med kommissoriet. Dissing+Weitling vil starte til oktober og vi forventer at have et oplæg klar til næste generalforsamling. Udover vurdering af ejendommenes opfyldelse af servitutterne og forslag til opdatering af Håndbog for Husejere, vil inddragelse af ejere i kvarteret ved afholdelse af workshop og dialogmøder være et væsentligt element i arbejdet.

 

Fiberaftale - oktober 2019

I slutningen af september 2019 har vi underskrevet kontrakten med Yousee om fibernet i kvarteret. På generalforsamlingen blev det besluttet, at vi skulle indgå en aftale med Yousee om, at de lægger fibernet ind i kvarteret. I bestyrelsen har vi fået en kontrakt til underskrift, som vi har fået vurderet hos en advokat. Derfor er vi trygge ved den løsning, der kommer.

Det nye fibernet giver os meget hurtigere internet og en ny måde at få TV-signal og fastnettelefon på. Det betyder blandt andet, at der lukkes for det nuværende TV-signal, fastnettelefoner og internet. Det eneste muligheder for signal bliver derfor via fibernettet. Man vil kunne vælge andre leverandører end YOUSEE, hvis andre leverandører vil levere til os. Når vi kommer nærmere på tidspunktet for etableringen af det nye fibernet og lukningen af de gamle forbindelser vil vi informere meget mere om det.

Vi har endnu ikke en tidsplan, men det skulle være klar inden for 6 - 12 måneder. Der bliver en masse gravearbejde, fordi nettet graves ned i vejene og derfra "skydes" der kabel ind til alle husene.

Vi vil orientere mere om, hvad fibernettet får af konsekvenser og muligheder senere. Lige nu kan vi bare glæde os.

 

Udviklingsudvalget oktober 2019

Som vedtaget på Generalforsamlingen i maj har Udvikingsudvalget indgået en aftale med tegnestuen STED om at udarbejde en visionær helhedsplan for vores kvarter. Planen skal være en ramme om fremtidige indsatser, og hjælpe os med at udviklke kvarteret, så det både bevarer sine særige kvaliteter og udvikler nye.
 
Forud for årets generalforsamling have udviklingsudvalget delt en række forslag som de har på afstemning. Læs mere om udvalgets forslag til generalforsamlingen.
 
STED arkitekter har taget udgangspunkt i vores visioner for området og arbejder med at konkretisere nogle af de idéer vi har talt om på møderne.
 
Arbejdet med udviklingsplanen går rigtig godt. Vi har haft flere møder med Arkitekterne og ingeniørerne, hvor vi har gennemgået nogle af de tanker der dels allerede lå fra forarbejdet. De arbejder f.eks. med, hvordan vi får skabt plads til ophold i hele kvarteret, hvordan bilerne ikke bliver helt så dominerende i fremtidens gadebillede, samt hvordan vi kan få forstærket vores grønne gadeprofil.

Sammen med STED arkitekter har vi også haft flere møder med Københavns Kommune og HOFOR for at få en afklaring af, hvor vi som kvarter står i forhold til fremtidens klimatilpasningsprojekter. Aktuelt har kommunen udskudt en masterplan for klimatilpasning i vores område til 2022, men kommunen er positivt indstillet overfor mange af de tanker der ligger i vores udviklingsplaner.
 
Vi arbejder derfor med fasemodeller, så det er muligt at gå igang med nogle ting, og tage fat på andre senere, når Hofor er klar med klimatipasning, når vi har fået flere delebiler osv.
 
Hvis alt går vel, forventer vi, at der foreligger et bud på en helhedsplan i starten af November måned.
 
Læs mere under menupunktetet til venstre 'Forslag til udvikling af Lyngbyvejskvarteret'.
 

Nabohjælp i Lyngbyvejskvarteret!

 
 
 
Vi er i Husejerforeningens bestyrelse optaget af, hvordan vi skaber mere tryghed og fællesskab i kvarteret. Et af de oplagte redskaber er Nabohjælp. Det er et større projekt af Det Kriminalpræventive Råd i samarbejde med Tryg Fonden.

Man registrerer sig her!. Og så hjælpes man ad med at passe på hinanden og hinandens værdier. Vi kan med klistermærker på hoveddørene og eventuelt også større skilte i kvarteret kommunikere, at her er vi et område af byen, hvor vi tager vare på hinanden.

Derfor er der hermed en opfordring: Gå ind på nabohjælp.dk og registrer dig dér. Og tal med din nabo!