Generelt

Som husejer i kvarteret har man en række forpligtigelser i henhold til servitutterne. Det er derfor en god ide at kigge i "Håndbog for Husejere" eller rådfører sig med servitutudvalget før en eventuel til- eller ombygning eller renoveringsarbejde påbegyndes.
Hver enkelt ejendom i kvarteret bør være i besiddelse af "Håndbog for Husejere" ellers kan man få denne ved henvendelse til kontaktpersonen for servitutudvalget.
 
"Håndbog for Husejere" i 2004-udgaven kan også downloades neden for. Bemærk, at visse ting ikke længere er helt opdaterede eller korrekte pga. udviklingen. Man er velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis man har spørgsmål eller er i tvivl om et konkret emne i Håndbogen.

Håndbog for Husejere, 2004-udgave