Status

Status på altanudvalgets arbejde

NEDLAGT GRUPPE. DETTE ER EN GAMMEL STATUSOPDATERING.

Forslaget om tagterrasser udløste en del kontroverser på generalforsamlingen. Det er imidlertid vigtigt at slå fast, at forslaget alene gjaldt en konkretisering af det foreløbige forslag til et egentlig beslutningsforslag.  Det er denne konkretisering, udvalget har arbejdet med de sidste måneder. Udvalget har valgt en bred fortolkning af opdraget og arbejder med flere sideordnede forslag til terrasser / altaner.

Forslagene bliver udfoldet under hensyntagen til flere forhold.  Der er det praktisk tekniske, som handler om hvad der kan lade sig gøre under hensyntagen til myndighedskrav om brandsikring, isolering m.v. Det kræver tekniske vurderinger og beregninger. Der er det æstetiske, der handler om altanens / terrassens samspil med facaden. Her har udvalget inddraget en arkitekt til hjælp. Der er hele spørgsmålet om hvordan kommunen vil stille sig til bygningsændringerne. For ikke at tale om, hvordan foreningen selv vil skulle administrere evt. udbygning med terrasser / altaner. Disse forhold søger udvalget at belyse ved møder med kommunen ligesom udvalget har undersøgt, hvordan de andre byggeforeningskvarterer forholder sig til altaner og terrasser. På generalforsamlingen var der en del opmærksomhed omkring risiko for øget indkik og øget støj ved terrasser og altaner. Udvalget vil forsøge også at give denne dimension en opmærksomhed i udarbejdelsen af forslagene.

Det er udvalgets intention at udarbejde saglige, uhildede forslag og overlade tilkendegivelse af holdninger og beslutningerne til generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Altanudvalget