Bestyrelse & udvalg

 
BESTYRELSE  2016 - 2017
       
 
Formand Erik Hagelskjær Lauridsen RB 54 Kontakt
Næstformand Marianne Thorup FFU 3  
Kasserer Torben Burkal HPØ 18 Kontakt
Best.medlem Peter Bogh   ENG 17  
Best.medlem  Søren Lindbæk Broman STU 74  
Best.medlem  Niels Maagaard ENG 5   
Best.medlem  Jesper Luthman RBG 3  
Suppleant  Sabrina Gade Ellesøe RBG 33  
Suppleant  Dorthea Rose RBG 10  

  
VOLDGIFTSMÆND   2016 - 2017
     
Kontaktperson Josiah Sarquah HPØ 3
Kontaktperson Thomas Buthler ENG 27
Kontaktperson Martin Dahl STU 26
     
SERVITUTUDVALG 2016 - 2017  
     
Kontaktperson Peter Bogh Kontakt ENG 17
  Dortea Rose  
  Sabrina Gade Ellesøe  
     
VEJUDVALG  2016 - 2017  
     
Kontaktperson Dorthea Rose RBG 10
     
Arbejdsgruppe FFU plads   
     
(kommer snart)    
     
Hjemmeside  
     
Kontaktperson  Søren Lindbæk Broman Kontakt  ST 74
   Sabrina Gade Ellesøe  RBG 33