Vand, veje, kloak, stiger, skrald, belysning ...

Kabel-TV, Antennne m.m.
Fejl meldes til YouSee eller egen leverandør
 
Udlån af stiger, split og kloakrenser
Husejerforeningen ejer et antal stiger, som kan lånes.
Kontakt formanden eller i Peters fravær Anker Jørgensen, STU 4 tlf: 4013 4764
 
Affald og renovation
Københavns Affaldsservice affald@tmf.kk.dk 7010 3388
Hvornår bliver der hentet affald i Lyngbyvejskvarteret? Se selv på dette link (indtast blot din adresse): http://www.kk.dk/da/borger/bolig/affald/affaldsservice
 
Ved andre spørgsmål; kontakt da Mogens Falch, VH 18.

Lejespørgsmål/-lovgivning
Mogens Christensen, STU 66 tlf: 39294220
 
Rotter
Har du set en rotte indenfor i beboelse, så kontakt Københavns Kommune, tlf: 3366 5817, de rykker ud akut. Ved øvrige mistanker om rotter, kan der udfyldes en online anmeldelse på http://www.kk.dk/da/borger/bolig/miljoe/skadedyr/online-anmeldelse-af-rotter
 
 
Gadebelysning
Ved manglende gadebelysning kontaktes El-Tel 388 82424