Ny i kvarteret?

Husejerforeningen Lyngbyvejskvarteret blev grundlagt i 1907 og består af byggeforeningenshusene beliggende på Lyngbyvej, H.P. Ørums Gade, Engelstedsgade, Valdemar Holmers Gade, Rudolph Berghs Gade, Studsgaardsgade, samt Borthigsgade, F.F. Ulriks Gade og Haraldsgade.
Husene er charmerende rækkehuse belagt med røde eller sorte tegltage og tilbyder en lille oase midt på Ydre Østerbro. Man kommer sine naboer ved henover hækken i de små for- eller baghaver, som næsten alle huse i kvarteret har.
Kvarteret har tilmed en beboerforening, Ulrik, som bestyrer kvarterets fælleshus beliggende på F.F. Ulriks Gade. Her kan man lære sine naboer endnu bedre at kende ved at tilmelde sig fællesspisning, eller et af årets fester eller arrangementer, som foreksempel Sommerfesten eller Loppemarkedet.
Kvarteret huser også flere mindre virksomheder; som for eksempel pizzaria, frisør, café og cykelhandler. 
Selvom Lyngbyvejskvarteret tilbyder muligheden for at få et lille stykke græs og et sted at sætte sin Weber, så ligger kvarteret ikke langt fra utallige indkøbsmuligheder, S-togsstation, busstoppesteder og motorvejen. Ej heller er Københavns centrum mere end en cykeltur væk.
Som så mange andre steder i København, har Lyngbyvejskvarteret uheldigvis stigende problemer med at komme af med overfladevand ved de kraftigere regnskyl som bliver oftere og oftere. Men bestyrelsen i Lyngvejskvarteret arbejder aktivt for at få etableret en bæredygtig håndtering af disse miljøproblemer. "Hullet asfalt" er et af de løsningsforslag som i de senere år er kommet på banen og nu rent faktisk er blevet en realistisk mulighed, som kan etableres i Lyngvejskvarteret. Dette er i tråd med det Klimakvarter, som Københavns Kommune har etableret på den anden side af Lyngbyvej for at lette på de oversvømmelser, som tunnellen under Ryparken station lider af ved store regnskyl.
 
Servitutter
Hvis man husejer i Lyngbyvejskvarteret kan man nyde et charmerende syn, da husene er opført i en ensartet stil som gør kvarteret helt specielt. Dette forpligter husejeren ved foreningens servitutter til at opretholde husets facade og tag, skorsten ved videre i den stil som huset oprindeligt var bygget i. Med andre ord må husets fremtræden ikke ændres. Dette kan man altsammen læse mere om i Håndbog for Husejere, men bestyrelsen anbefaler at man tager kontakt til servitutudvalget ved større ombygninger. Udvalgets opgave er ikke at lege politi men derimod at guide kvarterets husejere så de undgår dyre ombygninger.
 
De mest normale fejl er listet nedenfor:
 
- Forkert størrelse på vinduesfag. Servitutterne bekræver en helt speciel størrelse og udformning af vinduesfagene på alle etager og i taget. Der er blevet besluttet ikke at forfølge sagen, hvis en husejer sætter tagvinduer i skråtaget, men disse er pålagt maximumdimensioner. Et standard Veluxvindue er en sikker løsning.
 
- Forkert montering / placering af vinduesparti. Måske lidt upraktisk er vinduerne i mansardtaget monteret direkte på tagkonstruktionen. Dette giver dog det bedste lysindfald. Det er ikke tilladt at montere et nyt vindue inde i den vinduesramme hvor de gamle vinduer er monteret da dette reducerer størrelsen af vinduesruderne. 
Det er mere kostbart at montere vinduerne på den tilladte måde, men flere af de montører som folk har brugt ved præcist hvordan man gør og er blevet billigere og bedre til det. Og det er trods alt altid billigere ikke at skulle lave det om.
 
-Forkerte tegl. Der er helt bestemte krav til hvilken farve, materiale og udformning tegl på både tagryg, brandkam og tag skal have. Find mere om dette i håndbog for husejere. Til information, kan de købes hos Østerbro træhandel.
 
 
Foreningen, medbestemmelse og bestyrelse
Som husejer i Lyngbyvejskvarteret er man forpligtiget medlemsskab i husejerforeningen. Som alle andre foreninger har kvarteret en bestyrelse. Med en formand i spidsen og flere udvalg har bestyrelsen en flad struktur som sikrer at alle kommer til orde. Bestyrelsen varetager foreningens interesser og sørger for at de administrative opgaver i foreningens navn bliver løst. Det er bestyrelsens ansvar at der bliver indkrævet et årligt medlemskontigent samt, for de private veje, et vejbidrag. Kontigentet (og vejbidrag) går til vedligehold af veje, vejtræer, kloak og brønde (den del som foreningen ejer). Desuden sparer foreningen op til en større udgift til etablering af ny asfalt og fortorve. 
Der bliver afholdt en årlig generalforsamling hvor større sager og projekter bliver bragt til afstemning. Af nyelige sager kan nævnes at der i 2013 og 2014 blev arbejdet med muligheden for at kunne opføre tagterrasse eller altan. Bølgerne kan gå højt til generalforsamlingen men det er kun udtryk for at husejerne i kvarteret elsker at bo her og gerne til lade kvarteret udvikle sig med tiden uden at lade det gå udover den charmerende stil som fik os til at købe en bolig lige netop her!
Både store og små projekter behandles i forningens bestyrelse. For eksempel arbejdes der lige nu på at opføre en støjmur på pladsen på H.P.Ørums Gade ud mod Lyngbyvej som skal skærme for den trafikstøj og gøre kvarteret mere sikkert for legende børn. 
I 2014 blev der desuden indført graffitiafvaskning for at kvarteret til at fremtræde mere tiltrækkende. Vi synes at det virker!