Nyttinge links

Servitutter

Som husejer i kvarteret har man en række forpligtigelser i henhold til servitutterne. Det er derfor en god ide at kigge i håndbogen for husejere eller rådfører sig med servitutudvalget før en eventuel til- eller ombygning eller renoveringsarbejde påbegyndes.
 
Som udgangspunkt må der ikke foretages ændringer på husenes ydre, med få undtagelser som beskrevet i håndbog for husejere.
 
Hver enkelt ejendom i kvarteret bør være i besiddelse af "Håndbog for husejere" ellers kan man få denne ved henvendelse til servitutudvalgets kontaktperson eller se i en af de to online versioner der er tilgængelige på siden.