Nyttinge links

Servitutter

Lyngbyvejskvarteret er et kvarter af byggeforeningshuse, hvor en del af charmen er helhedspræget. Dette helhedspræg er bevaret, da vi har enslydende servitutter på ejendommene om husenes udtryk. På grund af dette fremstår kvarteret som et kvarter med karakter.
 
For at hjælpe dig/Jer som husejere har vi opdateret Håndbog for Husejere, således du kan søge svar på, hvordan du/I kan sikre, at kvarteret bevarer sit helhedsindtryk. Som et nyt tiltag og på grund af mange spørgsmål fra husejere har Bestyrelsen udfærdiget "Retningslinier for administration og håndhævelse af servitutter mv. i Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret". Både opdateringen af Håndbogen og Retningslinierne er godkendt på Lyngbyvejskvarterets Generalforsamling i 2023.

Det er bestyrelsens håb, at du finder svar på dine spørgsmål i forbindelse med din ejendom og eventuelle renoveringer og ombygninger. Er du efter læsning af disse i tvivl om, hvad du kan gøre ved en renovering/ændring, er du meget velkommen til at kontakte Servitutudvalget, der er nedsat af bestyrelsen.