Tagterrasse og altan (nedlagt)

Udarbejdelse af beslutningsforslag om altaner og tagteresser

På generalforsamlingen i august 2013 blev bestyrelsen pålagt at udarbejde et beslut-ningsforslag til næste generalformsamling (2014) om etablering af altaner og tagterrasser. 
 
DETTE UDVALG ER NEDLAGT, MEN INTERNETSIDERNE VIL VÆRE TILGÆNGELIGE INDTIL VIDERE!
 
I udarbejdelsen af forslaget indgår en række undersøgelser og beskrivelser, som fremgår af figuren nedenfor.
 
 
Bestyrelsen har lavet et kommissorium for, hvordan beslutningsforslaget skal laves. Det kan downloades og læses her nedenfor:
 
 

Status

På Generalforsamlingen i 2013 blev det besluttet at nedsætte et udvalg, som skulle konkretisere et forslag til udbygning af tagterrasser. Udvalget har siden efteråret arbejdet på flere fronter for at udarbejde et troværdigt forslag, som kan komme til afstemning til generalforsamlingen i 2014. Klik her for at se en kort statusopdatering.
 

Update: 

Op mod den kommende generalforsamling 2014, er et forslag om etablering af tagterrasse/altaner blevet udarbejdet. Klik her for at se rapporten fra udvalget.
 

Update:

På generalsamlingen 2014 blev det vedtaget at nedlægge denne gruppes arbejde indtil videre. Siderne vil dog være tilgængelige indtil vi ikke ser nogen grund til at have dem liggende længere.