Jule-oprydning

Gør det fint foran huset og få en kop kaffe/the/ kakao

Bestyrelsen inviterer til juleoprydning i kvarteret. Lad os samle affald og skodder, feje og rydde op på vores fortove og hjørner.
Bestyrelsens planer om et fælles efterårsarrangement erstattes igen med en fleksibel model. Vi deltager hver for sig og på tidspunkter, hvor det passer os, så vi ikke mødes fysisk.
Nogle aktive familier har allerede været i gang. Lad os følge deres eksempel og finde kost og lugejern, en pose til affald og det gode humør frem - og rydde op på fortovet og rendestenen foran huset og i de nærliggende bede. Husk ned faldne blade gøder i haverne under buske og træer. Så får vi lidt frisk luft og vores kvarter et løft.
Når der er blevet fint foran jeres hus – så tag et billede – det kan indløses til 2 kopper take-away-kaffe/the/kakao pr. hus i kvarteret i Designcafeens take-away-vindue - frem til og med 1.december.
I cafeen registreres adressen, når man indløser kaffen/kakaoen. Der er to kopper pr. hus – hvem der rydder op og derfor kan nyde den gode kaffe/kakao, er op til jer.
På den måde får vi både et fint kvarter, lidt ude-fitness og en glad café - også i fremtiden. Varme hilsner, bestyrelsen.

 
 
 
 

Debat om kvarterets udvikling og ekstra-ordinær GF den 24.januar

Online møde helhedsplanen ons. 25.11 2020 kl. 20.30-21.30 på Zoom.
Hør om helhedsplanens udvikling:
- Fra en række beslutninger på generalforsamlinger og workshops de senere år
- Frem til den opgave, som foreningen gav STED Arkitekter i 2019
- Og til det forslag til helhedsplan som en ramme for udvikling, som vi har nu.
Derefter er der dialog om planen og mulighed for at stille spørgsmål.
 
Det foregår på Zoom via dette link: https://zoom.us/j/9800622185 
 
Der vil være et møde mere i begyndelsen af januar 2021.
 
Læs nedenfor om den ekstraordinære generalforsamling, hvor vi har mulighed for at debattere og stemme om planen.

Se planen her! Læs forslag til beslutninger her. Zoom-kode og detaljer følger senere.
 
Ekstra-ordinær General forsamling 24.1.2021
Bestyrelsen har booket Nørrebro Teater den 24. januar kl. 14 – 17 til en ekstra-ordinær generalforsamling. Der er god plads, så vi på en forsvarlig måde kan gennemføre en ekstra-ordinær generalforsamling med debat som vi gerne vil. Sæt x i kalenderen.

 

På grund af Covid-19 situationen blev forårets generalforsamling udskudt til 23.sep, hvor den blev afholdt virtuelt. Referatet er delt ud, men du også hente det her.

 

Den nye bestyrelse har konstitueret sig med et møde den 8.10.2020 og taget fat på de mange opgaver. Se de nye udvalg under ’Husejerforeningen’.

Seneste nyt fra bestyrelsen

> Kommunen tilbyder nye planter i vejbede! Har du 'adopteret' et bed?
> Henvenselse til kommunen om opstregning
> Nabohjælpen
> Redgørelse vedr. el-kapacitet i kvarteret
> Fiber anden fase
> Nyhedsbrev April-2 om Fiber
> Nyhedsbrev April-1 fra Bestyrelsen - om generalforsamling, helhedsplan og Fiber
> Generalforsamling udskydes til efteråret.
> Fiberaftale - projektmøde hver 3. uge
> Servitut-udviklingsudvalgets workshops
> Nye vejtræer
> Dronefotografering af kvarteret
> Servitutudviklingsudvalget har hyret rådgivere
> Fiberaftale med YouSee underskrevet
> Udviklingsudvalget kan snart fremlægge forslag til helhedsplan
 
Facebook og lokal information
Bliv en del af dialogen på kvarterets facebook-gruppe.
Klik her for at tilmelde dig!

Du kan få indblik i, hvad der sker på Østerbro og tilmelde dig nyheder på Lokaludvalgets hjemmeside. Her er mange ting, der er relevate for os som beboerne på Østerbro.