Facebook og lokal information

Bliv en del af dialogen på kvarterets facebook-gruppe.
Klik her for at tilmelde dig!

Du kan få indblik i, hvad der sker på Østerbro og tilmelde dig nyheder på Lokaludvalgets hjemmeside. Her er mange ting, der er relevate for os som beboerne på Østerbro.

Ordinær Generalforsamling 22.9.2021

Generalforsamling den 22.9. 2021
Der indkaldes til ordinær Generalforsamling den 22.september kl. 19.30-22.30 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Amundsens Plads 3, 1359 København K.
 
Indkaldelsen er blevet uddelt / udsendt. Den kan også hentes her.
 
 
Aflysning af den Ekstra-ordinære Generalforsamling 24.1.2021
På baggrund af henvendelser fra flere husejere har bestyrelsen fået foretaget en juridisk vurdering af mulighederne for at afholde den ekstraordinære generalforsamling virtuelt. Det er desværre ikke muligt jf. vores vedtægter, og generalforsamlingen på søndag aflyses derfor.
De bedste hilsner og med håbet om, at vi snart kan møde fysisk.
Peter Bogh
Formand for Husejerforeningen Lyngbyvejskvarteret
 
Debatmøde om helhedsplanen tirsdag den 12.1 på Zoom.
Vi har holdt endnu et velbesøgt debatmøde om forslag til helhedsplan.

Udviklingsudvalget redegjorde kort for udviklingen af planen:
- Fra generalforsamlinger og workshops de senere år
- Til den opgave, som foreningen gav STED Arkitekter i 2019
- Og til det forslag til helhedsplan for udvikling, som vi har nu.
Derefter var spørgsmål og kommentarer fra omkring 45 deltagere. 
 

Seneste nyt fra bestyrelsen

Nyheder fra bestyrelsen - læs her
 
> Nyhedsbrev delt ud til alle huse primo juli.
 
> Inspektion af kloaker og undersøgelse om el-ladestandere. opdateret 2.7.2021
 
> Forsøg med fælles containere til pap
 
> Servitutudvalget har modtaget rapport fra rådgivere - workshop udsat
 
> VIGTIG information  om etablering af ladestandere til elbiler!
 
> Kommunen tilbyder nye planter i vejbede! Har du 'adopteret' et bed?
 
> Henvendelse til kommunen om opstregning
 
> Nabohjælpen
 
> Redgørelse vedr. el-kapacitet i kvarteret