Bestyrelse & udvalg

 
BESTYRELSE  2021 - 2022
Formand Peter Bogh Eng 17   2134 4445
  formand@lyngbyvejskvarteret.dk      
Næstformand Klaus Bech VH 10   2844 1723
Kasserer Per Vagn Jensen ENG 9   2540 2213
  kasserer@lyngbyvejskvarteret.dk      
Best.medlem Dorthe Lindegaard Madsen STU40   3153 3378
Best.medlem Martin Wulff BOR 13   2372 2460
Best.medlem  Rikke Elise Langthin-Knudsen RB 35   4176 1180
Best.medlem  Simone Paul STU38   31973777
Suppleant Mikael Møller Jensen RBG56   2165 1030
Suppleant Jakob Meyer Holdt RBG28   5123 8707

  
VOLDGIFTSMÆND   2021- 2022
Kontaktperson Rikke Elise Langthin-Knudsen RB 35
Kontaktperson Thomas Butler  
Kontaktperson Erik Hagelskjær RB 54
     
SERVITUTUDVALG  
Kontaktperson Klaus Bech    
  servitutudvalg@lyngbyvejskvarteret.dk  
  Peter Bogh  
  Dorthe Lindegaard Madsen  
     
       
KOMMUNIKATIONSUDVALG  
Kontaktperson Simone Paul    
  Mikael Møller Jensen  
     
     
DRIFTSUDVALG  
Kontaktperson Martin Wulff    
  Simone Paul  
  Rikke Langthin-Knudsen  
  Jakob Meyer Holdt  
     
     
 FORSYNINGSUDVALG    
 Kontaktperson
Rikke Langthin-Knudsen
   
 
Mikael Møller Jensen
   
  Per Vagn Jensen    
       
       
PLADSUDVALG      
Kontaktperson Dorthe Madsen    
  Simone Paul    
  Rikke Langthin-Knudsen    
       
       
VEDR. FIBER  
Kontaktperson Peter Bogh    
     
     
HJEMMESIDE  
Kontaktperson Simone Paul    
 
   
     
REVISION    
Kontaktperson Mogens Christiansen