Bestyrelse & udvalg

 
BESTYRELSE  2019 - 2020
Formand Peter Bogh Eng 17   2134 4445
  formand@lyngbyvejskvarteret.dk      
Næstformand Klaus Bech VH 10   2844 1723
Kasserer Per Vagn Jensen ENG 9   2540 2213
  kasserer@lyngbyvejskvarteret.dk      
Best.medlem Birgitte Hoffmann RB 46   2671 9694
Best.medlem Martin Wulf BOR 13   2372 2460
Best.medlem  Rikke Elise Mortensen RB 35   4176 1180
Best.medlem  Martin Lyngbo     2618 3535
Suppleant  Niels Flejsborg VH9   2211 2311
         

  
VOLDGIFTSMÆND   2019- 2020
Kontaktperson Rikke Elige Langthhin-Knudsen RB 35
Kontaktperson Thomas Butler  
Kontaktperson Erik Hagelskjær RB 54
     
SERVITUTUDVALG  
Kontaktperson Klaus Bech    
  servitutudvalg@lyngbyvejskvarteret.dk  
  Peter Bogh  
  Rikke Langthin-Knudsen  
     
UDVIKLINGSUDVALG  
Kontaktperson Martin Lyngbo    
 
Birgitte Hoffmann
 
 
Niels Flejsborg
 
 
Martin Wulf
 
       
KOMMUNIKATIONSUDVALG  
Kontaktperson Birgitte Hoffmann    
  Niels Flejsborg  
     
     
TEKNISK UDVALG  
Kontaktperson Rikke Langthin-Knudsen    
  Klaus Bech  
  Birgitte Hoffmann  
  Per Vagn Jensen  
     
 
 
   
VEDR. FIBER  
Kontaktperson Peter Bogh    
     
HJEMMESIDE  
Kontaktperson Birgitte Hoffmann    
 
   
REVISION    
Kontaktperson Mogens Christiansen