Bestyrelse & udvalg

 
BESTYRELSE  2021 - 2022
Formand Peter Bogh Eng 17   2134 4445
  formand@lyngbyvejskvarteret.dk      
Næstformand Klaus Bech VH 10   2844 1723
Kasserer Per Vagn Jensen ENG 9   2540 2213
  kasserer@lyngbyvejskvarteret.dk      
Best.medlem Dorte Lindegaard Madsen STU40   3153 3378
Best.medlem Martin Wulff BOR 13   2372 2460
Best.medlem  Rikke Elise Langthin-Knudsen RB 35   4171 8291
Best.medlem  Simone Paul STU38   31973777
Suppleant Raghav Karol STU26    
Suppleant Jannik Sundø STU2    

  
VOLDGIFTSMÆND   2021- 2022
Kontaktperson Rikke Elise Langthin-Knudsen RB 35
Kontaktperson Thomas Butler  
Kontaktperson Erik Hagelskjær RB 54
     
SERVITUTUDVALG  
Kontaktperson Klaus Bech    
 servitutudvalg@lyngbyvejskvarteret.dk Raghav Karol  
  Peter Bogh  
  Dorte Lindegaard Madsen  
     
       
KOMMUNIKATIONSUDVALG  
Kontaktperson Simone Paul    
  Jannik Sundø  
  Dorte Lindegaard Madsen  
  Raghav Karol  
DRIFTSUDVALG  
Kontaktperson Martin Wulff    
  Jannik Sundø  
  Klaus Bech (kun el)  
     
     
     
 FORSYNINGSUDVALG    
 Kontaktperson
Rikke Langthin-Knudsen
   
  Peter Bogh    
  Per Vagn Jensen    
       
       
PLADSUDVALG      
Kontaktperson Dorte Madsen    
  Simone Paul    
  Rikke Langthin-Knudsen    
       
       
VEDR. FIBER  
Kontaktperson Peter Bogh    
     
     
HJEMMESIDE  
Kontaktperson Simone Paul    
 
   
     
REVISION    
Kontaktperson Mogens Christiansen