Vand, kloak, stiger, affald, rotter, belysning ...

 
Vand og kloak
 
Al brud skal meldes til bestyrelsen, inden håndværker rekvireres.
Læs mere her.

 
Udlån af stiger, split og kloakrenser
 
Husejerforeningen ejer et antal stiger, som kan lånes.
 
Kontakt med nøgler til stiger:
Anker Jørgensen, Studsgårdsgade 4, tlf: 4013 4764
Erik Hagelskjær Lauridsen, Rudolph Berghs Gade 54
 

Affald og renovation og cirkulær økonomi

 
Der sorteres i flere fraktioner i Københavns Kommune.
Der er en del genbrug i kvarteret.
Læs mere her
 

Rotter

Har du set en rotte indenfor i beboelse, så kontakt Københavns Kommune, tlf: 3366 5817, de rykker ud akut. Ved øvrige mistanker om rotter, kan der udfyldes en online anmeldelse på http://www.kk.dk/da/borger/bolig/miljoe/skadedyr/online-anmeldelse-af-rotter
 
 

Gadebelysning

 
Ved manglende gadebelysning kan du kontakte Københavns Kommune her.