Vand, veje, kloak, stiger, skrald, belysning ...

Kabel-TV, Antennne m.m.
Fejl meldes til YouSee eller egen leverandør
 
Kloak
Husejerforeningen har aftale med kloakfirma/ vvs v. Jan Clausen, Teatergade 3, Næstved, om at udbedre akutte brud på fælles rør. De kan rykke ud med kort varsel og kan også løse opgaver for private.

Husk al brud skal meldes til teknikudvalget, inden håndværker rekvireres.
 
Udlån af stiger, split og kloakrenser
Husejerforeningen ejer et antal stiger, som kan lånes.
 
 
Kontakt formanden eller i Peters fravær Anker Jørgensen, STU 4 tlf: 4013 4764
 
Affald og renovation
Københavns Affaldsservice affald@tmf.kk.dk 7010 3388
Hvornår bliver der hentet affald i Lyngbyvejskvarteret? Se selv på dette link (indtast blot din adresse): http://www.kk.dk/da/borger/bolig/affald/affaldsservice
 
Ved andre spørgsmål; kontakt da Mogens Falch, VH 18.

Lejespørgsmål/-lovgivning
Mogens Christensen, STU 66 tlf: 39294220
 
Rotter
Har du set en rotte indenfor i beboelse, så kontakt Københavns Kommune, tlf: 3366 5817, de rykker ud akut. Ved øvrige mistanker om rotter, kan der udfyldes en online anmeldelse på http://www.kk.dk/da/borger/bolig/miljoe/skadedyr/online-anmeldelse-af-rotter
 
 
Gadebelysning
Ved manglende gadebelysning kontaktes El-Tel 388 82424