Vandforsyning, kloak og brønd

Ifølge foreningens vedtægter betaler foreningen for sammenfaldne samlebrønde og hullede kloakrør placeret på foreningens grund fra samlebrønden og ud (altså væk fra privat ejendom). Husejeren skal selv betale for vedligehold af kloakrør før samlebrønd og for regnvandsbrønd.
Foreningen betaler for vedligehold af vandrør til vandforsyning på foreningens grund (men ikke inde i selve hus eller kælder).
 
I bestyrelsen har vi stor forståelse for, at man gerne have problemet løst hurtigst muligt, hvis man har vand i hele kælderen eller vandet trænger ind gennem væggen. Men som udgangspunkt betaler foreningen kun for udbedring af skaden, hvis bestyrelsen forud er blevet kontaktet, således skadens oprindelse kan bestemmes.
 
Hvis skaden ikke vedrører foreningen økonomisk, kan udbedringen af skaden godt igangsættes uden først at kontakte bestyrelsen.
  
Vandforsyning
Ved manglende vandforsyning: kontakt driftsudvalg. Kontakt kun VVS-installatør efter aftale med bestyrelsen.

Kloakrensning
Kontakt formanden.
 
Sammenfalden kloak eller brønd
Ved defekter i kloakrør eller regnvands-/samlebrønd: kontakt forsyningsudvalg.