Vandforsyning, kloak og brønd

Ifølge foreningens vedtægter betaler foreningen for sammenfaldne samlebrønde og hullede kloakrør (placeret på foreningens grund), fra samlebrønden og ud (altså væk fra privat ejendom). Husejeren skal selv betale for vedligehold af kloakrør før samlebrønd og for regnvandsbrønd.
Foreningen betaler for vedligehold af vandrør til vandforsyning på foreningens grund (men ikke inde i selve hus eller kælder).
 
Foreningens bestyrelse har stor forståelse for at hvis man har vand i hele kælderen eller vand trængende ind gennem væggen så vil man gerne have problemet løst hurtigst muligt. 
 
Hvis skaden ikke vedrører foreningen økonomisk, kan udbedringen af skaden godt igangsættes uden først at kontakte bestyrelsen.
 
Som udgangspunkt betaler foreningen kun for udbedring af skaden hvis bestyrelsens kontaktperson er blevet kontaktet således skadens oprindelse kan bestemmes.
 
Vandforsyning
Ved manglende vandforsyning kontakt teknisk udvalg. Kontakt kun VVS-installatør efter aftale med bestyrelsen.

Kloakrensning
Kontakt formanden.
 
Sammenfalden kloak eller brønd
Ved sammenfalden kloak rør eller regnvands- eller samlebrønd, kontakt teknisk udvalg.