Vandforsyning, kloak og brønd

Ifølge foreningens vedtægter betaler foreningen for sammenfaldne samlebrønde og hullede kloakrør (placeret på foreningens grund), fra samlebrønden og ud (altså væk fra privat ejendom). Husejeren skal selv betale for vedligehold af kloakrør før samlebrønd og for regnvandsbrønd.
Foreningen betaler for vedligehold af vandrør til vandforsyning på foreningens grund (men ikke inde i selve hus eller kælder). 
Foreningens bestyrelse har stor forståelse for at hvis man har vand i hele kælderen eller vand trængende ind gennem væggen så vil man gerne have problemet løst hurtigst muligt. 
Vi bruger som regel Østblik til VVS-arbejde (vandforsyning) og Scheller & Hougaard til kloakarbejde (kloakrør og samlebrønd). 
Hvis foreningen skal betale for udbedring af skader skal kun disse samarbejdspartnere benyttes men hvis skaden ikke vedrører foreningen økonomisk, kan udbedringen af skaden godt igangsættes uden først at kontakte bestyrelsen.
Som udgangspunkt betaler foreningen kun for udbedring af skaden hvis bestyrelsens kontaktperson er blevet kontaktet således skadens oprindelse kan bestemmes.
 
Vandforsyning
Ved manglende vandforsyning kontakt Mogens, VH 18, eller Søren, STU 74 (klik her for at se telefonnumre). Kontakt kun VVS-installatør efter aftale med bestyrelsen.

Kloakrensning
Kontakt formanden
 
Sammenfalden kloak eller brønd
Ved sammenfalden kloak rør eller regnvands- eller samlebrønd, kontakt Mogens, VH 18, eller Søren, STU 74 (klik her for at se telefonnumre).