Renovering af kloakkerne

Når der sker noget på denne side, lægger vi en besked på Lyngbyvejskvarterets Facebook-profil.
Se en liste over spørgsmål og svar her - senest opdateret 29/12 2023.
Se den aktuelle tidsplan her - senest opdateret 27/4 2024.
 
Nyhed 26. maj 2024
Entreprenøren kæmper stadig med de sidste regnvandsledninger foran husene i den lange ende af VHG og STU. Derefter kommer vi, som tidlligere nævnt, til opsamlingsfasen med de manglende ca. 30 matrikler; dem kontakter vi direkte.
 
Der har i de sidste uger været mange problemer med rødder, der er groet ind i kloakkerne og blokerer for TV-kameraet. Vi får rødderne fjernet, men derefter skal ledningerne jo repareres for de huller som rødderne har lavet. Vi kommer nok til at forholde os til hvordan vi fremover skal håndhæve de servitutmæssige regler om beplantning (ikke højere end til underkanten af vinduerne). 
 
Da det egentlige inspektionsarbejde nu er ved at være slut, vil jeg begrænse mine opdateringer til kun at udkomme, når der rent faktisk er nyt at fortælle. Det vil dog stadig ske i weekenden.
Tak til alle der har læst med og stillet supplerende spørgsmål.
Og så skal I allesammen virkelig have tak for jeres store velvilje og de mange positive kommentarer jeg har fået undervejs!
 
Mange hilsner
Hans-Henrik
 
Nyhed 20. maj 2024
Status for kloakarbejdet blev gennemgået på generalforsamlingen 15. maj. Se præsentationen her.
 
Nyhed 6. maj 2024
Vi fortsætter i denne og den kommende uge med de to sidste faser: 11 og 12 (de lange ender af hhv. RBG og STU).
Derefter resterer kun opsamling af de matrikler hvor man ikke har kunnet komme til i første omgang. Vi kontakter de pågældende beboere direkte.
Skønt at vi snart kan se en ende på det!
 
Nyhed 27. april 2024
Fremdriften i den forgangne uge har ikke været så god som håbet. Der har været en sygedag, men der har også (igen!) været rigtig meget ventetid pga. parkerede biler.
I den kommende uge fortsætter arbejdet på Fase 10 (VHG lang ende) og Fase 12 (Studsgaardsgade lang ende). Sidst på ugen forventer vi at begynde på den sidste af faserne, Fase 11 (VHG lang ende), med start i FFU og retning op mod Haraldsgade.
Når alle faserne er færdiggjort, har vi lidt opsamling på ca. 20 ejendomme hvor vi ikke kunne komme til i første omgang. Jeg kontakter de pågældende beboere for at træffe aftaler om dette. 
Se link til den aktuelle tidsplan ovenfor.
 
Nyhed 21. april 2024
Arbejdet med Fase 10 (VHG lang ende) og Fase 12 (Studsgaardsgade lang ende) fortsætter i den kommende uge.
Jeg har ikke en dato for starten på Fase 11 (RBG lang ende med tilhørende ejendomme i Haraldsgade), så det bliver nok tidligst om en uges tid, omkring 29/4.
Se link til den aktuelle tidsplan ovenfor.
 
Nyhed 14. april 2024
Arbejdet med Fase 10 (VHG lang ende) forsætter i den kommende uge.
Bemærk! Starten på Fase 12 (Studsgaardsgade lang ende samt hjørnet på Haraldsgade) er udskudt til torsdag 18/4.
Herefter resterer kun Fase 11 (RBG lang ende) som vi regner med at begynde på den sidste uge i april. Så med lidt held er vi færdige med inspektionsarbejdet inden generalforsamlingen den 15. maj.
Se link til den aktuelle tidsplan ovenfor.
 
Nyhed 7. april 2024
De sidste ejendomme i Fase 9 (ENG lang ende) bliver inspiceret mandag og tirsdag. Fase 10 (RBG lang ende) påbegyndes straks derefter - formentlig onsdag eller torsdag - og vil vare et par uger.
Bemærk! Vi indsætter et ekstra kloakteam som begynder ved hjørnet af Studsgårdsgade (lang ende) og Haraldsgade allerede mandag 15/4.
Se den aktuelle tidsplan her - senest opdateret 7/4 2024.
 
Nyhed 24. marts 2024
Arbejdet forløber stort set planmæssigt. Fase 8 er næsten slut. Fase 9 (ENG lang ende) påbegyndes mandag 25/3 og fortsætter i ugen efter påske.
Fra omkring 8. april forventer vi at indsætte et ekstra inspektions-team; det betyder at Fase 11 og 12 bliver gennemført en del tidligere end planlagt. Mere om dette efter påske.
Tidsplanen er uændret; se link ovenfor.
 
Nyhed 17. marts 2024
Arbejdet fortsætter med færdiggørelse af Fase 8 (HPØ lang ende). Fase 9 (ENG lang ende) begynder i slutningen af ugen eller begyndelsen af ugen efter (uge 13).
Tidsplanen er opdateret; se link ovenfor.
 
Nyhed 11. marts 2024
Forsinket opdatering af tidsplan: Fase 7 (Lygnbyvej lang ende) er næsten færdig, og Fase 8 (HPØ lang ende) påbegyndes formentlig onsdag eller torsdag i denne uge. Denne etape er ikke så omfattende, så Fase 9 begynder nok i næste uge.
Kloakfolkene takker for hjælp med give adgang til P-arealet :-)
Tidsplanen er opdateret; se link ovenfor.
 
Nyhed 3. marts 2024
Vi har igen haft lidt forsinkelser (det må vi nok indstrille os på er reglen snarere end undtagelsen), men nu er Fase 6 (STU kort ende) næsten færdig. Fase 7 (Lygnbyvej lang ende) forventes påbegyndt i midten af næste uge - omkring 7/3, og Fase 8 (HPØ lang ende) en uge senere. 
Tidsplanen er opdateret; se link ovenfor.
 
Nyhed 25. februar 2024
Der har været lidt vinterferie i den forløbne uge, men vi er stort set færdige med Fase 5. Fase 6 påbegyndes mandag 26/2 og Fase 7 omkring 5. marts.
Tidsplanen er opdateret; se link ovenfor.
 
Nyhed 17. februar 2024
Der har været forsinkelser i den forgangne uge pga. sygom og nedbrud i teknikken, og så har vi haft Falck til at flytte en bil. Fase 5 er derfor stadig i gang. Fase 6 forventes påbegyndt primo uge 9, dvs. omkring 26. februar.
Tidsplanen er opdateret; se link ovenfor.
 
Nyhed 11. februar 2024
Fase 4 er gennemført og Fase 5 påbegyndes mandag 12. februar. Fase 6 forventes påbegyndt 1½ til 2 uger senere omkring 20. februar.
Tidsplanen er opdateret; se link ovenfor.
 
Nyhed 27. januar 2024
Fase 3 er gennemført og Fase 4 påbegyndes mandag 29. januar. Fase 5 forventes påbegyndt to uger senere 12. februar.
Tidsplanen er opdateret; se link ovenfor.
 
Nyhed 23. januar 2024
Tidsplanen er justeret igen: se link ovenover. Vi forventer nu at Fase 4 påbegyndes 29-30/1. Vi har aftalt med entreprenøren at vi fremover får en fremdriftsrapport med opdateret tidsplan hver fredag.
 
Nyhed 21. januar 2024
Forpersonen gør i et opslag på Facebook opmærksom på, at TV-entreprenørens P-forbud er godkendt af kommunen. Husejerforeningen kan derfor bede politiet om at fjerne biler som overtræder forbuddet.
 
Nyhed 13. januar 2024
Tidsplanen er opdateret - se link ovenfor.
Entreprenørerne er glade for den venlige modtagelse de får i kvarteret, men de beder om at vi  respekterer "Parkering forbudt"-skiltene mellem 7 og 16, så de kan få plads til deres arbejdskøretøjer. Parkeringsrestriktionerne er godkendt af kommunen.  
 
Nyhed 22. december 2023
Vi har nu fået TV-inspiceret de første ejendomme i kvarteret. Det tager længere tid end forventet, fordi der er flere stikledninger, end hvad der fremgår af de tilgængelige kort. Stikledningerne er jo de enkelte husejeres ansvar, og de lader til generelt at være i en temmelig dårlig forfatning. Det er ikke uventet: jernrør ruster og tæres efter 80-100 år i jorden.

For at få det bedst mulige beslutningsgrundlag for den kommende renovering har vi i bestyrelsen besluttet også at få vurderet tilstanden af de private stikledninger. Det betyder at budgettet overskrides, men vi mener at det både tids- og prismæssigt er en bedre løsning, end at hver enkelt husejer står for at gennemføre sin egen undersøgelse.

Vi har derfor justeret tidsplanen i samarbejde med entreprenøren. Link til den aktuelle tidsplan findes øverst på siden.
Op til jul har arbejdet ligget stille pga. sygdom. Fremover vil vi så vidt muligt annoncere forsinkelser på Facebook.

Entrprenøren varsler alle ejendomme med omdelte sedler et par dage før besøget. Bemærk i øvrigt den advarsel, der fremgår af "spulesedlerne": luk WC-klappen ned, tildæk gulvafløb med en klud og stil noget tungt ovenpå, fx en spand vand. Ellers risikerer man at indholdet af vandlåsen sprøjter ud på gulvet.
 
Nyhed 18. november 2023
Fra december 2023 til februar 2024 vil kloakkerne blive TV-inspiceret. Vores rådgiver har udarbejdet en oversigt over kvarterets TV-inspektion. Oversigten findes her
 
Der er også udarbejdet en tidsplan til TV-inspektionen, som viser hvornår inspektionen forventes at foregå på hver enkelt adresse.
TV-inspektionen gennemføres af Nymanns Kloak & Service, og deres folk skal have adgang til kloakdækslerne som typisk ligger i baghaven. Bestyrelsen lægger op til, at beboerne selv er til stede når inspektionen foregår, eller på anden vis sikrer at der er adgang til dækslerne. 
 
Tidsplanen findes her. Bestyrelsen vil opdatere tidsplanen i takt med arbejdets fremskridt, samt give besked, hvis tidspunktet for TV-inspektion i de enkelte ejendomme kan præciseres. 
 
Der er udarbejdet et informationsbrev, som uddeles til alle ejendommene. Informationsbrevet findes her.