Renovering af kloakkerne

Når der sker noget på denne side, lægger vi en besked på Lyngbyvejskvarterets Facebook-profil.
Se en liste over spørgsmål og svar her.
Se den aktuelle tidsplan her.
 
Nyhed 18. november 2023
Fra 4. december 2023 vil kloakkerne blive TV-inspiceret. Vores rådgiver har udarbejdet en oversigt over kvarterets TV-inspektion. Oversigten findes her
 
Der er også udarbejdet en tidsplan til TV-inspektionen, som viser hvornår inspektionen forventes at foregå på hver enkelt adresse.
TV-inspektionen gennemføres af Nymanns Kloak & Service, og deres folk skal have adgang til kloakdækslerne som typisk ligger i baghaven. Bestyrelsen lægger op til, at beboerne selv er til stede når inspektionen foregår, eller på anden vis sikrer at der er adgang til dækslerne. 
 
Tidsplanen findes her. Bestyrelsen vil opdatere tidsplanen i takt med arbejdets fremskridt, samt give besked, hvis tidspunktet for TV-inspektion i de enkelte ejendomme kan præciseres. 
 
Der er udarbejdet et informationsbrev, som uddeles til alle ejendommene. Informationsbrevet findes her.