Affald og cirkulær økonomi

Ved husstandene indsamles dagrenovation hver uge.
 
Bestyrelsen opfordrer til at dele spande med naboer, så fx én har pap-spanden, mens naboen har en spand til plastik og metal. Så fylder det mindre hos den enkelte.

Flasker
Der er flaskekontainere flere steder i nærheden, bl.a. på pladsen på Teglværksgade lige på den anden side af Haraldsgade.

Genbrugsplads
Det er muligt at aflevere affald i et stort antal fraktioner på genbrugsstationen på Borgervænget, eller på nærgenbrugsstationen i Rovsingsgade. Man kan også aflevere ting, som kan have værdi for andre.

Hvornår bliver der hentet affald i Lyngbyvejskvarteret?
Se selv på dette link til kommunens affaldsservice. Her kan du indtaste din adresse og blandt andet se datoer for afhentning af de forskellige fraktioner, tilmelde dig til sorteringsfraktioner og bestille nyt materiel.
 
Cirkulær økonomi
Der er meget cirkulær økonomi i kvarteret:
- der lånes mange ting mellem naboer, så vi ikke behøver en dims til hver hus
- der foræres mange ting væk blandt naboer
- der er loppemarkeder, hvor hygge og gode handler går hånd i hånd.
 
Der er en lukket gruppe på Facebook (Lyngbyvejskvarterets Karma-rotation), hvor man deler ting i kvarteret. Spørg din nabo om at blive inviteret.