Affald og cirkulær økonomi

Ved husstandene indsamles dagrenovation hver uge.

Desuden opfordres vi til ta sortere vores affald, og man kan få beholdere til flere fraktioner ved den enkelte husstand.
 
Bestyrelsen opfordrer til at dele spande med naboer, så fx én har pap-spanden, mens naboen har en spand til plastik og metal. Så fylder det mindre hos den enkelte.

Pap
Spande til pap tømmes hver 6. uge

Plastik og Metal
Plast og metal sorteres i en delt spand. Den tømmes også hver 6. uge.

Bio
Man kan også tilmelde sig til at sortere bio-affald. Man kan få udleveret poser til dette. Biospanden tømmes hver 14.dag og hver uge i den varme periode.
 
Haveaffald
Der hentes haveaffald i kvarteret. Se nedenfor for at se datoer og sæt ikke affald ud før tidligst dagen før.

Storskrald
Der bliver hentet storskrald i kvarteret et par gange om året. Se nedenfor for datoer og sæt ikke affald ud på fortovet før tidligst dagen før.

Papir
Der er opstillet papircontainere rundt om i kvarteret.

Flasker
Der er flaskekontainere flere steder i nærheden, bl.a. på pladsen på Teglværksgade lige på den anden side af Haraldsgade.

Genbrugsplads
Det er muligt at aflevere affald i et stort antal fraktioner på genbrugsstationen på Borgervænget. Man kan også aflevere ting, som kan have værdi for andre.

Hvornår bliver der hentet affald i Lyngbyvejskvarteret?
Se selv på dette link til kommunens affaldsservice. Her kan du indtaste din adresse og blandt andet se datoer for afhentning af de forskellige fraktioner, tilmelde dig til sorteringsfraktioner og bestille nyt materiel.
 
Cirkulær økonomi
Der er meget cirkulær økonomi i kvarteret:
- der lånes mange ting mellem naboer, så vi ikke behøver en dims til hver hus
- der foræres mange ting væk blandt naboer
- der er loppemarkeder, hvor hygge og gode handler går hånd i hånd.
 
Der er en lukket gruppe på Facebook, hvor man deler ting i kvarteret. Spørg din nabo om at blive inviteret.