Nye indlæg

Bestyrelsen har oprettet en blog hvor emner der vedrører grundejerforeningen kan diskuteres. Indtil videre har vi ikke formuleret regler for hvad der kan og ikke kan diskuteres her, vi håber det ikke bliver nødvendigt. 
 
Blog

Miljø og Energi

04-09-2014 16:10

Angående initiativer inden for Miljø og Energi

Først lidt baggrund:

Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret er et unikt traditionelt beboerkvarter med egen beboerhus/forening og masser er nærmiljø. For at fastholde Lyngbyvejskvarteret som et både traditionsrigt, men også moderne og tidssvarende beboerområde, besluttede bestyrelsen i 2011 at nedsætte et Miljø- & Energi Udvalg der skal komme med oplæg til hvordan vores område forberedes til den nye energi- og miljøomstilling som er på vej i samfundet.

På de efterfølgende 3 generalforsamlinger har alle formandsberetninger fremlagt bestyrelsens opfattelse af at der er et behov for nytænkning både i forhold til mulige fremtidige Miljø & Energi initiativer såvel som en fremtidssikring af vores kloaknet og vandforsyning i vores område – Synspunkter som er blevet støttet fra de fremmødte deltagere på alle generalforsamlingerne siden 2011.

I ”Gadespejlet” fra april 2013 er der en artikel der omhandler ”Skt. Kjelds Kvarter Nord” lokalløft initiativer i vores nærområde– I bladet er der også et interview med Miljø & Energiudvalget, hvori vi kort redegør for de tanker og ideer som indtil nu er kommet frem ifm. vores arbejde.

Grundlaget for udvalgets arbejde er: At se på de seneste års teknologiske udvikling og komme med anbefalinger til at lave miljøvenlige ændringer i kvarteret uden at det bryder vores servitutter, og at vores lokale initiativer skal ses i sammenhæng med vores nærområde.

Konkret forslår udvalget: At vi omdanner dele af FF Ulriks Gade til en ”Legegade/ Stillegade” på beboernes og de gåendes præmisser.
På den senest afholdte Generalforsamling i maj 2014 lovede Miljø- og Energiudvalget at starte en diskussion på ejerforeningens ”blok” for derved at starte en bredere diskussion i kvarteret. På det efterfølgende Bestyrelsesmøde blev det besluttet at Niels Eng. 5, skal agere som ”tovholder” for diskussionen.

Hvor står vi i dag?

Nødvendigheden af diskussionen om hvordan vi forholder os til de fremtidige klimaforandringer blev understreget i sidste uge hvor vores kvarter oplevede endnu en våd weekend. Natten mellem lørdag og søndag den 30. og 31. august var der endnu et skybrud der landede 118 mm vand over Østerbro. Hvis vi dertil lægger søndages heldagsregn så landede der i alt 140 mm vand i vores kloaksystem over weekenden. Det var ikke så slemt som skybruddet i juli 2011, men slemt nok til at vi atter oplevede vand i vores kældre.
Formålet med ”blokken” er at videreføre de diskussioner der har fundet sted i Miljø- og Energiudvalget over de sidst 3 år - I vil vinde referater at møderne andet steds på hjemmesiden.

Det er udvalgets opfattelse at vi skal både kikke udad og lærer fra andre og se hvordan den nye teknologi kan hjælpe os – Og samtidig skal vi kikke indad – Hvilket betyder at skal se på hvordan vi hver især kan bidrage til at nå de fælles mål.

I kan bl.a. finde inspiration til diskussionen fra følgende hjemmesider:

”Naturstyrelsen” har oprettet en hjemmeside: www.klimatilpasning.dk hvor husejere kan orientere sig om mulige initiativer for at sikre deres huse mod fremtidige oversvømmelser m.m.

Københavns Kommune har haft en høringsrunde fra november 2013 (er nu afsluttet) angående områdets fremtidige skybrudsstrategi: http://blivhoert.kk.dk/hoering/milj-vurdering-skybrudskonkretisering-bispebjerg-ryparken-og-dysseg-rd

Til jer der holder avisen Politiken, er der søndag den 7. september 2014 et oplæg om hvordan ny asfalt kan være en strategi for fremtiden afledning af regnvand.

Mvh
Niels/Eng.5

Kommentarer

 • #1
 • Marianne
  01-04-2016 05:38
  Klima Cafe lørdag d. 2.4 kl.10 i Ulrik.
  Kom og giv dit input til grønne oaser i vores kvarter.
  Også materialer til børn. Kig forbi vi har kaffe og te parat.
  Mvh. Klima udvalget.


 • #2
 • Poul Børge Pedersen VH51
  31-01-2015 18:38
  Fruen og jeg har talt om, at en kanal eller langstrakt faskine i gaden og en tilsvarende i baggården mned tilløb fra nedløbsrørene var en bedre placering af tagvandet end det kommunale kloaksystem, som erfaringsmæssigt ikke har haft kapacitet nok ved de to seneste store skybrud. Der findes jo belægningssten til parkeringsarealer med gennemløb ovenfra, som kunne bruges til overdækningen.


1 

Skriv en kommentar