Forsikringer

Ansvars, brand og svamp

Som husejer er det ens ansvar, hvis fx en tagsten falder ned og skader andre. Erstatningssummer kan være meget store, så det er derfor helt nødvendigt at have en ansvarsforsikring. Hvis man har lån i ejendommen, er det et krav, at ejendommen er brandforsikret, så långiverne ikke mister sikkerheden for deres tilgodehavende ved en evt. brand. Derudover bør man have en forsikring, der dækker vandskader, insekt- og svampeangreb, stormskader mm.

Tidligere kunne Husejerforeningens medlemmer tilslutte sig en kollektivt tegnet husejerforsikring med en fælles police. Præmiebetaling og skadesanmeldelser blev administreret via bestyrelsen. Dette er ikke længere muligt.

Foreningen er ikke længere forsikret mod skader på vej, rør, kloak eller lign.